Kopen op lijfrente

Wat houdt een verkoop op lijfrente in?

Wanneer een eigendom op lijfrente verkocht wordt, heeft de verkoper de keuze tussen een vrije of een bewoonde lijfrente.

Bij een bewoonde lijfrente behoudt de verkoper het vruchtgebruik tot aan zijn overlijden of tot het einde van de vastgestelde termijn.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Het verkoopproces verloopt eigenlijk hetzelfde als bij een gewone verkoop tot en met het verlijden van de akte, met uitzondering van de betaling van de koopsom. Bij een lijfrente wordt er namelijk bij de akte slechts een deel van de totale verkoopprijs betaald. Dit bedrag noemt men het bouquet. Daarnaast betaalt de koper vanaf dan ook bij wijze van afbetaling elke maand een som aan de verkoper gedurende de volledige periode van de lijfrente of tot het overlijden van de verkoper afhankelijk van de soort lijfrente. Bij een vrije lijfrente ligt de maandelijkse betaling hoger dan bij een bewoonde lijfrente.

Indien de verkoper zou sterven (voordat de termijn ten einde is), kan de koper vrij over het pand beschikken en dient hij niets meer te betalen.

Waar moet men op letten?

- Voor een lijfrente kan men moeilijk een hypothecair krediet verkrijgen.
- De verdeling van de kosten m.b.t. het eigendom dient vooraf duidelijk afgesproken en schriftelijk vastgelegd te worden.
- De registratiekosten worden berekend op de geschatte waarde van het eigendom.

Wat zijn de voordelen van de verkoop op lijfrente?

 

Voordelen voor de verkoper:

  • Men heeft een vast maandelijks inkomen.
  • Men heeft zekerheid in de woning te kunnen blijven wonen zonder huur te moeten betalen.
  • De grote onderhoudswerken zijn ten laste van de koper.
  • Men ontvangt bij het verlijden van de akte reeds een aanzienlijk bedrag.
  • Dit systeem is belastingvrij.
  • De lijfrente wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • Men heeft minder maandelijkse kosten, gezien de koper een deel hiervan betaalt.

 

Voordelen voor de koper:

  • Bij een vrije lijfrente is er een mogelijkheid tot verhuring, waarbij de lijfrente zichzelf afbetaalt.
  • Beschikken over een groot kapitaal is niet nodig.
  • Het is een kans contract.

Wij hebben eveneens een formule waarbij de erfgenamen wel kunnen erven.